,

Thị trường nông sản

Phát triển chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa

Với mục tiêu từng bước làm thay đổi cách thức sản xuất của bà con nông dân, gia tăng giá trị kinh tế, huyện Yên Sơn đang nỗ lực phối hợp với các ngành, đơn vị để xây dựng các chuỗi sản xuất hàng hóa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn.