,

Thị trường nông sản

Chiêm Hóa thực hiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP

Đến hết năm 2021, huyện Chiêm Hóa đã có 17 sản phẩm được tỉnh chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 - 4 sao. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, huyện Chiêm Hóa tích cực thực hiện các giải pháp trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hồng ngâm Xuân Vân – Đặc sản Yên Sơn

Mảnh đất Yên Sơn nổi tiếng với nhiều thức quả ngon và hấp dẫn như bưởi Soi Hà, Na Lực Hành, Nhãn Bình Ca,.. và trong đó không thể không nhắc đến Hồng ...

Tạo giá trị mới từ các sản phẩm OCOP

Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh ta hiện có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Trong đó, có 33 sản phẩm ...

Chủ động kết nối tiêu thụ nông sản

Huyện Yên Sơn đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với tổng diện tích trên 5.000 ha cây ăn quả các loại. Hiện nay, cùng với việc quảng ...

Chú trọng sản xuất nông sản hữu cơ

Chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ bảo đảm thu nhập cho người sản xuất mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và đảm ...

Xây dựng thương hiệu măng Tre Trinh Tri Phú

Măng khô ở Tri Phú, huyện Chiêm Hóa có những đặc điểm rất đặc trưng như dầy mình, có màu vàng tự nhiên và được thị trường một số tỉnh, thành lớn ưa ...

Mùa na Lực Hành

Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch na. Tại huyện Yên Sơn đã hình thành được vùng sản xuất na tập trung tại các xã thượng huyện như Phúc Ninh, Lực ...