,

Thị trường nông sản

Xây dựng thương hiệu măng Tre Trinh Tri Phú

Măng khô ở Tri Phú, huyện Chiêm Hóa có những đặc điểm rất đặc trưng như dầy mình, có màu vàng tự nhiên và được thị trường một số tỉnh, thành lớn ưa chuộng. Hiện sản phẩm Măng khô Tre Trinh được các cơ quan chức năng xác lập quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu tập thể “ Măng tre trinh Tri Phú” và đưa sản phẩm măng khô truyền thống trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu.

Mùa na Lực Hành

Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch na. Tại huyện Yên Sơn đã hình thành được vùng sản xuất na tập trung tại các xã thượng huyện như Phúc Ninh, Lực ...

Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị

Tuyên Quang có 128 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Để đưa sản phẩm OCOP vào các siêu thị, trung tâm thương mại, công tác xúc tiến, ...