,

Thị trường nông sản

Xã Xuân Vân tổ chức ngày hội quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp năm 2022

Hoà chung với các hoạt động của Ngày hội văn hóa các dân tộc và Đêm hội trung thu huyện Yên Sơn và Lễ hội thành tuyên năm 2022, với mục đích quảng bá và giới thiệu đến du khách gần xa về con người và các sản phẩm nông nghiệp có giá trị của xã Xuân Vân, tối 5/9/2022, Uỷ ban nhân dân xã Xuân Vân tổ chức Ngày hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp năm 2022.

Tạo giá trị mới từ các sản phẩm OCOP

Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh ta hiện có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Trong đó, có 33 sản phẩm ...

Chủ động kết nối tiêu thụ nông sản

Huyện Yên Sơn đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với tổng diện tích trên 5.000 ha cây ăn quả các loại. Hiện nay, cùng với việc quảng ...

Chú trọng sản xuất nông sản hữu cơ

Chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ bảo đảm thu nhập cho người sản xuất mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và đảm ...

Xây dựng thương hiệu măng Tre Trinh Tri Phú

Măng khô ở Tri Phú, huyện Chiêm Hóa có những đặc điểm rất đặc trưng như dầy mình, có màu vàng tự nhiên và được thị trường một số tỉnh, thành lớn ưa ...

Mùa na Lực Hành

Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch na. Tại huyện Yên Sơn đã hình thành được vùng sản xuất na tập trung tại các xã thượng huyện như Phúc Ninh, Lực ...