,

Thị trường nông sản

Lâm Bình đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Lâm Bình hiện có 19 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 3 sản phẩm chất lượng 4 sao, 16 sản phẩm chất lượng 3 sao. Thông qua thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã góp phần thúc đẩy chất lượng, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị

Tuyên Quang có 128 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Để đưa sản phẩm OCOP vào các siêu thị, trung tâm thương mại, công tác xúc tiến, ...

“Chắp cánh” sản phẩm OCOP

Chuyển đổi số để tiêu thụ nông sản là xu thế tất yếu trong nền kinh tế 4.0 hiện nay. Đặc biệt, chuyển đổi số trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” ...