,

Thị trường nông sản

Hướng đi mới nâng giá trị chè xứ Tuyên

Hiện, HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh đang quản lý, cung cấp ra thị trường 7 sản phẩm trà đạt OCOP cấp tỉnh. Để nâng cao giá trị, tạo thuận ...

Người đưa cam sạch ra thị trường

Để lên vườn cam sành theo hướng hữu cơ của các thành viên Hợp tác xã nông sản sạch Minh Khương (Hàm Yên) phải tăng bo xe máy mấy lượt. Ở lưng chừng ...

Cầu nối sản xuất với tiêu dùng

- Tỉnh ta hiện có 79 sản phẩm OCOP và hàng trăm sản phẩm “tiền” OCOP được các địa phương xác định. Các sản phẩm này đều có chất lượng tốt, được người ...