,

Thị trường nông sản

Tạo giá trị mới từ các sản phẩm OCOP

Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh ta hiện có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Trong đó, có 33 sản phẩm đạt 4 sao và 95 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm OCOP không chỉ mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương mà còn giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng gia tăng giá trị nông sản.

Chủ động kết nối tiêu thụ nông sản

Huyện Yên Sơn đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với tổng diện tích trên 5.000 ha cây ăn quả các loại. Hiện nay, cùng với việc quảng ...

Chú trọng sản xuất nông sản hữu cơ

Chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ bảo đảm thu nhập cho người sản xuất mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và đảm ...

Xây dựng thương hiệu măng Tre Trinh Tri Phú

Măng khô ở Tri Phú, huyện Chiêm Hóa có những đặc điểm rất đặc trưng như dầy mình, có màu vàng tự nhiên và được thị trường một số tỉnh, thành lớn ưa ...

Mùa na Lực Hành

Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch na. Tại huyện Yên Sơn đã hình thành được vùng sản xuất na tập trung tại các xã thượng huyện như Phúc Ninh, Lực ...