Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội đồng

Với mục tiêu để ngành nông nghiệp trở thành bệ đỡ của nền kinh tế, tỉnh tập trung nhiều giải pháp để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất. Sau chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, tỉnh tiếp tục triển khai đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Trong đó mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường nội đồng đồng bộ, đến từng vùng sản xuất, đảm bảo thuận lợi nhất cho sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thôn 6 Thái Bình - nông thôn mới kiểu mẫu

Từ thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu (NTM), thôn 6, xã Thái Bình (Yên Sơn) như khoác lên mình chiếc áo mới. Những ngôi nhà mới khang trang, những con ...