,

Phát triển nông thôn

Để không “lỡ hẹn”

Huyện Sơn Dương phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM). Để không "lỡ hẹn" về đích NTM, các địa phương đang dốc sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, nhất là trong giai đoạn "nước rút" hiện nay.

Nhân rộng mô hình kinh tế trang trại

Từ những chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh về phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại... cùng với sự quyết tâm làm giàu ...

Ông Đường vận động làm đường

Ở Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhiều người vẫn thường gọi ông Mai Tiến Đường bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Đường đã có ...

"Sao" OCOP - Làm gì để sáng hơn?

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được kỳ vọng là cú huých cho sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Ở đó, các sản phẩm là đặc trưng, ...