,

Phát triển nông thôn

Hội thi vẽ tranh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Ngày 17/5, tại huyện Hàm Yên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Huyện đoàn Hàm Yên tổ chức Hội thi vẽ tranh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 với Chủ đề “Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống”.

Nâng cao giá trị cho quả chanh

Với khát vọng nâng cao giá trị nông sản và sản xuất ra các sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ Cao Việt Bắc, thành phố ...