,

Phát triển nông thôn

Năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, 09 xã đạt chuản NTM nâng cao, 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Ngày 17/4/2023 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang đã vạch định ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 là phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Người tự chế ra máy làm miến OCOP 5 sao

Ông Nguyễn Văn Ba - Giám đốc HTX Miến Việt Cường đã sáng chế ra dây chuyền phơi miến bán tự động chạy bằng ròng rọc, tăng năng suất lên đến 1 tấn ...

Chuyện đường xanh, ngõ sạch ở Tràng Đà

Những tuyến đường liên xã, liên thôn trải dài với cây xanh và hoa là hình ảnh dễ bắt gặp khi đến xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang). Với nhiều hoạt động ...

Sức bật từ xây dựng nông thôn mới

Trong 13 năm qua, nhờ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã khoác cho Yên Sơn “tấm ...