Thu hút trí thức về nông thôn

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu cao nhất trong phát triển nông nghiệp, nông thôn là nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.

Nông dân - Chủ thể nông thôn mới

Toàn tỉnh đã có 8 xã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là: Mỹ Bằng, Thái Bình, Hoàng Khai (Yên Sơn), ...

Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị

Tuyên Quang có 128 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Để đưa sản phẩm OCOP vào các siêu thị, trung tâm thương mại, công tác xúc tiến, ...

Thiết thực hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc thực hiện ...