,

Phát triển nông thôn

Bứt phá ở Yên Thuận

Là xã thuộc Chương trình 135, có 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng được sự hỗ trợ của cấp trên cùng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, xã Yên Thuận (Hàm Yên) đang nỗ lực bứt phá xây dựng nông thôn mới, quyết tâm về đích năm 2024. “Chìa khóa” của sự bứt phá chính là đột phá về giao thông của xã vùng cao này.

Nâng tầm nông sản

Là Giám đốc HTX Nông sản và Dược liệu Minh Thảo, xã Tân Thành (Hàm Yên), chị Lương Minh Thảo, sinh năm 1977 đã chèo lái “con thuyền” HTX từng bước ...