Xác định hướng đi phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao của các trang trại ở xã Phúc Thịnh

Phát huy nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, quảng bá, giới thiệu được sản phẩm của địa phương và tạo thành chuỗi khép kín là cách làm các trang trại, cơ sở sản xuất ở xã Phúc Thịnh đang thực hiện, góp phần quan trọng vào quá trình hiện thực hóa nông thôn mới của xã.