,

Phát triển nông thôn

Đổi thay ở Thượng Lâm

Thượng Lâm được xem là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Xã hiện có số hộ làm du lịch cộng đồng homestay lớn nhất huyện; thu nhập bình quân đạt trên 51,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 7,91%.

Nông thôn mới Hùng Đức

“Không còn phải lội suối, không sợ trời mưa không về đến nhà do đường lầy lội, những ngôi nhà xây to đẹp ngày càng nhiều. Cuộc sống đã thực sự tốt ...

Khai thác hiệu quả các nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu chung, các thành viên của tập thể đó được sử dụng và quảng bá cho sản phẩm của mình. Để phát huy những thế mạnh của ...

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh

Sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững luôn là mục tiêu mà các địa phương hướng tới. Nhiều giải pháp, cách làm, mô hình cụ thể đã được triển khai, từng ...

Xây dựng thương hiệu nông sản

Xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu là một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt trong xu thế hội nhập như ...