Lâm Bình công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Chiều nay 24/6, tại xã Thổ Bình Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thổ Bình huyện Lâm Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Dự lễ công bố có Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh; Lãnh đạo huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ban ngành, cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bạch Xa nỗ lực về đích nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Bạch Xa. Tuy còn gặp ...

Đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ năm 2018 đến nay, Đảng uỷ chính quyền và nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đã linh hoạt, tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao 19/19 tiêu chí ...