,

Cải cách hành chính

Danh sách công chức trực tiếp hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Bộ phận/đơn vị

1

    Nguyễn Thị Khánh Vân

0913 842 689

(0207) 3 817 334

 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

   Nguyễn Thị Thủy

0388 668 196

Công chức Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

3

   Lê Xuân Trường

0979 711 667

Công chức Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tin cùng chuyên mục