,

Phát triển nông thôn

Nâng tầm thương hiệu Hồng mọng Tràng Đà

Được xác định là cây ăn quả mũi nhọn của xã Tràng Đà, từ nhiều năm nay quả Hồng mọng đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để giữ vững chất ...

Phát huy vai trò kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Kinh tế tập thể nếu phát triển ...