Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai

Nhằm mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021; tăng cường công tác thông tin, truyền thông mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân.