,

Phòng chống Covid -19

Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngày 29/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ra văn bản số 832/STTTT-TTBCXB Về việc Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông  tin, Trung  tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung sau:

1.  Tăng cường tuyên truyền thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin công tác triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; phát động chiến dịch tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

3. Tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh học sinh lợi ích của vắc xin phòng COVID-19 tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường trong năm học mới.Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động học sinh, phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID -19 đầy đủ, kịp thời. Phấn đấu trên 90% trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi hoàn thành tiêm đủ 02 mũi, trên 90% người trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản được tiêm mũi 03, phấn đấu 100% người từ 18 tuổi trở lên hoàn thành tiêm mũi 04.

4. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch; về hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID -19 để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau mắc COVID -19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt tuyên truyền về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục