3 sản phẩm OCOP của tỉnh đủ tiêu chuẩn phân hạng 5 sao

Thông tin từ Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 3 sản phẩm OCOP của tỉnh gồm: Chè Shan tuyết Hồng Thái (Na Hang), chè Ngọc Thúy Sử Anh (Yên Sơn), mật ong Phong Thổ (TP Tuyên Quang) đạt đủ các chỉ tiêu để đánh giá phân hạng lên 5 sao.

Sản phẩm chè Ngọc Thúy Sử Anh của Hợp tác xã nông nghiệp Sử Anh (Yên Sơn)
đủ các tiêu chí để đánh giá phân hạng 5 sao.

Các chỉ tiêu là tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng; hoạt động tiếp thị; tiêu chuẩn, tính độc đáo của sản phẩm, khả năng xuất khẩu và phân phối tại thị trường quốc tế... Hiện tại, tỉnh đang hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Trung ương đánh giá, phân hạng theo đúng quy định.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục