,

Chăn nuôi

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh động vật; trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch trong diện hẹp, không để phát sinh ổ dịch mới.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn tổ chức thống kê tổng đàn vật nuôi; rà soát, tổ chức tiêm phòng định kỳ (Xuân - Hè và Thu - Đông), tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin, đặc biệt vắc xin phòng các bệnh Cúm gia cầm, Dại, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tai xanh...

- Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (nhất là hiện nay đang phát sinh các ổ dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại một số địa phương trong tỉnh).

- Chủ động kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt bố trí kinh phí chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ, hoá chất sát trùng, vôi bột, vắc xin… để chủ động ứng phó kịp thời bao vây dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, đặc biệt kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiêm phòng của địa phương.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

Văn bản số 2768/UBND-KT

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục