,

Lâm nghiệp

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tổ chức huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, từ ngày 13/9/2023 đến hết ngày 29/9/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang mở lớp huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho 71 công chức Kiểm lâm.

Toàn cảnh lớp “Huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ” năm 2023

Tại lớp học, các công chức Kiểm lâm được tiếp thu những quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; công tác quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; công tác xử lý vi phạm hành chính có liên quan... Sau phần lý thuyết, các học viên được thực hành, luyện tập sử dụng các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Ngày 29/9/2023, Hội đồng Sát hạch Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật với vũ khí quân dụng: Súng AK47, súng ngắn K59. Kết quả 100% công chức Kiểm lâm tham gia tập huấn đạt yêu cầu và đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Giảng viên hướng dẫn các học viên sử dụng các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

Sau huấn luyện, công chức lực lượng Kiểm lâm đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, biết sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để vận dụng các kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ; góp phần làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng./.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục