,

Lâm nghiệp

Sẽ thêm Lào Cai vào dự án thí điểm Giảm phát thải trong lâm nghiệp

Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc đề xuất thực hiện thí điểm dự án Giảm phát thải trong lâm nghiệp tại Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị (bên trái) tiếp và làm việc Tổng Giám đốc Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc, ông Daeik Son.

Sáng 8/8, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị tiếp và làm việc Tổng Giám đốc Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc, ông Daeik Son.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng phát thải khí nhà kính cao trên thế giới. Ngành NN-PTNT có tiềm năng thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính nói chung, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của quốc gia và giảm phát thải mê tan từ các nguồn phát thải nêu trên trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

"Chúng tôi ủng hộ và quan tâm hợp tác với Công ty Lâm nghiệp SK về Đề án Giảm phát thải khí nhà kính và hấp thụ các bon rừng (REDD+) ở khu vực miền núi phía Bắc", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định.

Về tiến độ ký kết Ý định thư giữa Cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT và Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc về hợp tác Giảm phát thải trong lâm nghiệp ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, hiện nay Bộ đã giao Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương ký kết.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn này nhằm hợp tác về giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rừng bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Đại diện Bộ NN-PTNT và Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc đã thống nhất nhiều nội dung liên quan đến hợp tác Giảm phát thải trong lâm nghiệp ở vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị công ty báo cáo Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, sớm gửi Thư thông báo tài trợ cho Bộ NN-PTNT để hoàn tất thủ tục tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại.

Đề nghị Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc khẩn trương phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ NN-PTNT xây dựng đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của KOICA.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện bộ hồ sơ, dự thảo Ý định thư giữa Cục Lâm nghiệp và Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc để sớm tiến hành ký kết theo quy định.

Hàn Quốc là quốc gia có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc ủng hộ mô hình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật, thông qua việc đầu tư của các doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hiệu quả, duy trì bền vững kết quả và nhân rộng mô hình hợp tác.

Về phía Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc, ông Daeik Son cho biết, sau chuyến khảo sát một số tỉnh từ ngày 2/8 vừa qua, phía Hàn Quốc đánh giá cao công tác và nỗ lực bảo vệ rừng của các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại Tuyên Quang và Hòa Bình. Công tác bảo vệ rừng ở các địa phương đều được triển khai và thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Tổng Giám đốc Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc Daeik Son (ngồi giữa) đề xuất thêm tỉnh Lào Cai vào các tỉnh thực hiện thí điểm dự án. 

Tại Tuyên Quang, phía công ty đã xác nhận có hơn 30.000ha đạt Chứng nhận về quản lý rừng bền vững (FSC). Phú Thọ là tỉnh vẫn xuất hiện tình trạng phá cây rừng, để hoang, quản lý chưa tốt diện tích rừng trồng ngắn hạn. Tuy nhiên, các khu vực trực thuộc diện tích rừng đặc dụng vẫn được quản lý tốt.

"Sau chuyến công tác của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tháng 6 vừa qua, hai bên đã thống nhất tinh thần của dự án được triển khai ở 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Liên quan đến tốc độ triển khai dự án, phía Hàn Quốc đề xuất thực hiện thí điểm tại ba địa phương là Hòa Bình, Tuyên Quang và Phú Thọ để kiểm tra độ khả thi trước khi triển khai đại trà trên các địa phương khác. Tuy nhiên, công ty muốn đề xuất thí điểm thêm tại tỉnh Lào Cai với đặc thù vị trí giáp biên giới để triển khai khảo sát và đánh giá tình hình", ông Daeik Son đề nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đồng ý với đề xuất của đại diện phía Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc và đề nghị tăng thêm 5 triệu USD hỗ trợ. Theo Thứ trưởng, dù thực hiện dự án ở đâu cũng cần bài bản, hiệu quả.

Công ty Lâm nghiệp SK là công ty con của Tập đoàn SK, Hàn Quốc, và là công ty duy nhất tại Hàn Quốc cung cấp dịch vụ môi trường ở lĩnh vực lâm nghiệp với các cam kết phục hồi rừng và sứ mệnh mới để hỗ trợ cam kết tự nguyện phát thải bằng 0 của SK. Công ty Lâm nghiệp SK mong muốn phát triển và tài trợ cho các dự án có giải pháp dựa vào tự nhiên để tạo ra các tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

Mục tiêu của dự án này là góp phần bảo tồn, bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng và đa dạng sinh học ở trung du và miền núi phía Bắc ở Việt Nam, đồng thời nhằm mục đích đóng góp giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng cho giai đoạn 2022 - 2030 theo Tiêu chuẩn các bon được xác minh (VCS).

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục