,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang được đề xuất thí điểm dự án Giảm phát thải trong lâm nghiệp

Tuyên Quang được đề xuất thí điểm dự án Giảm phát thải trongThông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Tuyên Quang được chọn là 1 trong 4 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc gồm: Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai để đề xuất thực hiện thí điểm dự án Giảm phát thải trong lâm nghiệp. Dự án do Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp ở khu vực châu Á thực hiện.lâm nghiệp

Du lịch dưới tán rừng

Ai đi du lịch nhiều mới thấy Tuyên Quang đang lưu giữ "kho báu xanh". Những cánh rừng đại ngàn như nàng tiên vẫn ngủ trong rừng, đang chờ ngày thức ...