,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ số 2

Hiện nay, khu vực thượng nguồn sông Lô, Gâm đang có mưa vừa đến rất to dẫn đến lưu lượng nước về hạ lưu tăng. Đài Khí tượng, thuỷ văn tỉnh Tuyên ...

Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ

Theo thông báo của các Công ty, Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, tình hình xả lũ và lưu lượng qua nhà máy trên sông Lô, Gâm như sau: Thuỷ điện ...