,

Trồng trọt-BVTV

Kiểm tra, giám sát định kỳ đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2024

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 14 vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu (trong đó: 09 vùng trồng chè; 02 vùng trồng bưởi; 01 vùng trồng Thanh long; 02 vùng trồng lạc) và 02 cơ sở đóng gói sản phẩm chè khô đã được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU và thị trường Trung Quốc.

Vùng trồng lạc của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp phúc Sơn huyện Lâm Bình và vùng trồng Chè của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng xuất khẩu nông sản. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của nước nhập khẩu đối với 11 vùng trồng (09 vùng trồng chè, 02 vùng trồng lạc) và 02 cơ sở đóng gói sản phẩm chè khô để đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định của nước nhập khẩu về việc chấp hành các quy định như: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, vệ sinh vùng trồng, ghi chép nhật ký canh tác, các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tại vùng trồng và các quy định về: Cơ sở vật chất, ghi chép hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhân sự, quản lý sinh vật gây hại, vệ sinh cơ sở, bảo vệ môi trường… tại cơ sở đóng gói.

Qua kiểm tra, giám sát 11 vùng trồng và 02 cơ sở đóng gói trên đã chấp hành tốt các quy định của nước nhập khẩu, đủ điều kiện để được duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường EU và thị trường Trung Quốc./.

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Tin cùng chuyên mục