Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang

Ngày 4/11, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba.

Nông nghiệp bệ đỡ nền kinh tế

Cha ông ta dạy “Dĩ nông vi bản”, trong mọi hoàn cảnh phải lấy nông nghiệp làm gốc, làm điểm tựa trước những biến cố cũng như cho sự phát triển. Nghị ...