'Đơn hàng' cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT lãnh nhiệm vụ ở thời điểm ngành đang có nhiều thuận lợi, nhiều kỳ vọng tích cực sau khi vượt qua những khó khăn do thiên tai, ...