Bài cuối: Xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai

Địa hình đồi núi phức tạp, chia cắt bởi hệ thống sông, suối dày đặc, hàng năm Tuyên Quang chịu tác động rất lớn từ nhiều loại hình thiên tai, đặc biệt mưa lũ. Trung bình mỗi năm tỉnh ta gánh chịu ít nhất từ 10 - 12 đợt mưa lũ lớn, nhỏ. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh, các ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương vùng xung yếu thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

Hội thảo mô hình quản lý chất thải

Thực hiện Dự án “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, ngày ...

Xứ Tuyên nở rộ nông nghiệp hữu cơ

Cam, chè, bưởi… hữu cơ ở Tuyên Quang giờ đây đã nhân rộng lên cả trăm ha. Đây cũng là những mặt hàng nông sản nổi bật của xứ Tuyên.