Lời giải cho bài toán tích tụ đất đai, sản xuất quy mô lớn

Tích tụ ruộng đất là chủ trương lớn nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc tích tụ ruộng đất hình thành cánh đồng lớn đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

'Đơn hàng' cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT lãnh nhiệm vụ ở thời điểm ngành đang có nhiều thuận lợi, nhiều kỳ vọng tích cực sau khi vượt qua những khó khăn do thiên tai, ...