Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn: Phát huy cao độ trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện chỉ số PCI

Chiều 3-6, Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI) tổ chức họp bàn về Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh, giai đoạn năm 2021-2022, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số PCI tỉnh chủ trì hội nghị.