Hiệu quả từ nguồn vốn Giải quyết việc làm ở Lâm Bình

Ở vùng nông thôn hiện nay lực lượng lao động trẻ chủ yếu lựa chọn con đường đi làm việc tại các công ty, các khu công nghiệp trong nước để kiêm thêm thu nhập, nhưng công việc thiếu ổn định và không mang tính chất lâu dài. Do vậy, có nhiều người vẫn kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình.Từ ý trí và quyết tâm phát triển kinh tế tại địa phương cộng thêm nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp người lao động ở nông thông xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho bản thân và gia đình.

Trang trại bình yên của người thương binh

Đó là trang trại nằm lọt thỏm ở giữa khu đất đồi rộng lớn ở thôn Đồng Ca, xã Nhân Mục (Hàm Yên). Ở đó ngút ngàn rừng keo, vườn cây ăn quả, ao cá, ốc ...

Thắm tình Tuyên Quang - Xiêng Khoảng

Nằm vắt bên kia dãy Trường Sơn, tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào có đường biên giới giáp ranh với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Nói về địa lý Tuyên ...

Thanh niên Lâm Bình lập thân, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp cơ sở đoàn luôn tích cực, chủ động tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện cho đoàn ...

‘Lệ làng’ ở làng nùng Khuôn Lăn

Bên kia con dốc Khuôn Lăn là làng của những người dân tộc Nùng với những nếp nhà nép mình dưới chân núi, nơi đây có những “lệ làng” thật đặc biệt.