Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Xác định Chương trình mỗi xã một sản phẩm là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị sản xuất cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua các địa phương, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất đã và đang chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Đây cũng là đòn bẩy để kinh tế nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc.
Video không hợp lệ

Đài Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục