Tuyên Quang: Kết quả thực hiện một số mô hình giống lúa mới

Vụ xuân năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố triển khai thực hiện 35 mô hình với 28 giống lúa mới, quy mô 72,6 ha, từ đó lựa chọn những giống lúa có năng suất, chất lượng cao bổ sung vào cơ cấu giống để thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và an ninh lương thực của tỉnh.

Vụ lúa xuân thắng lớn

Thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 2.450 ha lúa xuân, đạt 12,9% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân ở khắp các địa phương đang ...