Nghiệm thu Đề tài nâng cao chất lượng đàn bò

Sáng 12-11, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và trồng, chế biến thức ăn thô cho bò thịt tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”.

Các đại biểu dự buổi đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học.

Dự án do Công ty TNHH MTV Hồng Ánh chủ trì, thực hiện trong thời gian 36 tháng. Dự án có quy mô 170 con bò sinh sản, 2 con bò đực giống; mô hình trồng cỏ thâm canh và chế biến thức ăn thô xanh. Sau 3 năm triển khai, với các quy trình kỹ thuật được áp dụng như: Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò; gây động dục chủ động; chăm sóc nuôi dưỡng bò sinh sản, cai sữa sớm cho bê con; kỹ thuật nuôi bò thịt thâm canh, cách phòng và trị bệnh cho bò; kỹ thuật trồng cỏ thâm canh và chế biến thức ăn thô xanh; xử lý chất thải, giảm mùi hôi trong chăn nuôi bò…

Kết quả đã có 122 con bò cái đang mang thai; sinh được 111 con bê, khối lượng tăng so với bê thường từ 10-12%, có sức đề kháng tốt. Đồng thời, các thú y viên và các hộ tham gia dự án làm chủ được quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, chăm sóc và chế biến thức ăn cho bò. 

Dự án góp phần nâng cao trọng lượng, tầm vóc cá thể, chất lượng đàn bò; gia tăng chăn nuôi quy mô theo quy mô trang trại, gia trại; sản phẩm được chăn nuôi theo đúng quy trình, năng suất, chất lượng tăng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… Đề tài được xếp loại khá. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục