Tuyên Quang: Tổng kết mô hình “Nuôi ong mật gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm"

Trong tháng 12/2021, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND xã Thái Bình huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị tổng kết, mô hình “Nuôi ong mật gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" với sự tham gia của gần 60 đại biểu.

Mô hình nuôi ong mật gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm được Trung tâm Khuyến nông tiển khai thực hiện trên địa bàn xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, quy mô 150 đàn với 03 hộ tham gia. Trong quá trình thực hiện mô hình các hộ tham gia được hỗ trợ 70% giá trị đầu tư mua con giống, vật tư chăn nuôi và được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng, phòng bệnh trên đàn ong và quy trình khai thác mật ong.

Ông Phạm Văn Hùng cho biết: Tham gia mô hình, ngoài việc được hỗ trợ về giống, vốn để phát triển đàn, chúng tôi còn được cán bộ kỹ thuật thường xuyên đến từng hộ để kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong và các phương pháp tạo chúa, san đàn, quay mật… Đồng thời, hướng dẫn quy trình làm thùng ong, cầu ong sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết của từng mùa để ong phát triển tốt, cho ra nhiều sản phẩm. Hiện nay, gia đình tôi có 50 đàn ong, vụ thu hoạch mật từ tháng 7 đến tháng 12, gia đình thu về gần 45 triệu đồng.

Từ kết quả triển khai mô hình cho thấy: cùng điều kiện chăn nuôi nhưng áp dụng kỹ thuật khác nhau nên năng suất và chất lượng mật khác nhau. Hiệu quả kinh tế của hộ nuôi ong trong mô hình cao hơn 20% so với nuôi đại trà ngoài mô hình. Sản phẩm mật ong của mô hình được liên kết sản xuất với các HTX  dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, thành phố Tuyên Quang tạo ra sản phẩm mật ong thương hiệu "Mật ong Thái Bình".

Các đại biểu tham quan mô hình

TT Khuyến nông Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục