Tín chỉ các-bon sự khởi đầu trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVII) về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 09/09/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) diễn ra cuộc họp trực tuyến thảo luận, trao đổi, tìm hiểu và xác định tiềm năng hợp tác trong thực hiện Dự án tín chỉ các-bon trong lĩnh vực bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thành phần tham dự gồm: Bà Mai Thị Hoàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC); Bà Nguyễn Hồng Loan, Trưởng ban tư vấn Công ty cùng một số cán bộ đại diện cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm và Công ty VNEEC.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng và Môi trường đã giới thiệu về công ty và những hoạt động trong lĩnh vực lập Dự án và ban hành tín chỉ các-bon, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai tại tỉnh Bắc Kạn. Về phía tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã thông tin về hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng và tiềm năng khai thác giá trị về hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng, đồng thời cũng nêu những vấn đề cần hợp tác và sự hỗ trợ của Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng và Môi trường trong thời gian tới.

Sau thời gian thảo luận, hai bên đã thống nhất sơ bộ kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ hợp tác trong thực hiện Dự án tín chỉ các-bon trong lĩnh vực bảo vệ và trồng rừng của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới; xác định hoạt động cụ thể, trách nhiệm của mỗi bên, dự kiến thời gian hoàn thành và cử cán bộ đầu mối của hai bên nhằm tiếp nhận thông tin, tài liệu phục vụ việc xây dựng Dự án.

Đây là buổi làm việc đầu tiên giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang với một đơn vị có kinh nghiệm, đủ năng lực và đã từng tham gia xây dựng, thực hiện nhiều dự án về thương mại các- bon trong nước, tuy vậy cả hai bên đã tìm thấy cơ hội hợp tác lâu dài để giúp Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng; quản lý bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVII) về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2030./.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục