,

Lâm nghiệp

Mô hình cây tràm lá dài trồng trên đất bán ngập hồ thủy điện Tuyên Quang

Nhằm xây dựng hệ sinh thái rừng, tạo sinh kế cho người dân, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan du lịch. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Tràm lá dài trên đất bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang bước đầu đã cho kết quả khả quan.

Làm giàu từ rừng

Để phát triển kinh tế gia đình bền vững, ông Triệu Ngọc Mến, thôn Cây Sấu, xã Hợp Thành (Sơn Dương) đã đầu tư trồng rừng và chăn nuôi cá.

Bài ca vỡ đất

Hễ ở đâu trong thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ (Chiêm Hoá) có việc là ở đó có mặt của trưởng thôn Tòng Càn Tá, người bao năm nguyện “ăn cơm nhà vác tù và ...