Trồng trên 1,8 triệu cây xanh

Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, đến giữa tháng 9, toàn tỉnh đã trồng trên 1,8 triệu cây xanh, đạt 150,4 % kế hoạch.

Người dân thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) trồng cây xanh bóng mát trong khu vực dân cư.

Trong đó, trồng  tập trung trên đất trống trên 1,2 triệu cây, tương đương 758,2 ha, đạt 151,6 % kế hoạch; trồng cây xanh phân tán gần 592 nghìn cây, quy diện tích 591,97 ha, đạt 147,9 % kế hoạch. Cây được trồng chủ yếu là giống bản địa như: lát, xoan, chò chỉ và một số loại cây bóng mát khác.

Cán bộ Công ty lâm nghiệp Tuyên Bình kiểm tra diện tích rừng mới trồng.

Tỉnh cũng trồng mới được 10.365,8 ha rừng, đạt 100,2% kế hoạch năm. Hiện tại các địa phương đôn đốc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ rừng tập trung chăm sóc, bảo vệ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục