Tuyên Quang thực hiện tốt Chỉ thị về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính thân năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang tổ chức được 151 điểm phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với 29.557 người tham gia và thực hiện trồng cây, trồng rừng được 185.825 cây; tương đương diện tích 174,09 ha.
Năm 2016 tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự lễ và đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân năm 2016. Tết trồng cây mở đầu cho năm sản xuất mới, thúc đẩy phong trào trồng cây gây rừng trong cả nước, đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường.
Chủ tịch nước đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
 
 
Thực hiện chỉ thị về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành và toàn bộ 07/07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo cụ thể, xây dựng kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Bính Thân năm 2016.

Cùng với không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi chào mừng Đại Hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII; Đại hội Đảng Bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI thành công tốt đẹp và đón Xuân Bính Thân năm 2016. Năm nay cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia lễ phát động trồng cây tết Xuân Bính Thân năm 2016, kết quả toàn tỉnh đã tổ chức được 151 điểm phát động “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ với 29.557 người tham gia. Sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang động đã thực hiện trồng được 185.825 cây; tương đương diện tích 174,09 ha.
 

Cán bộ kiểm lâm cùng với nhân dân trồng rừng, tại lễ phát động tết trồng cây năm 2016
 
Thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là bước tạo đà thuận lợi để Tuyên Quang thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng 10.500 ha năm 2016.
Phạm Quý Vân - CCKL Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục