,

Thủy lợi

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

Trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 7 năm 2023. Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Sỹ- Giám đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang
dự, chỉ đạo triển khai Hội nghị tập huấn.

Hội nghị có 137 đại biểu, đại diện cho các Ban Quản lý công trình thủy lợi liên xã, xã, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp thuộc địa bàn các huyện, thành phố.  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các quy định mới ban hành của Trung ương, của tỉnh, của liên ngành về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; hướng dẫn công tác kiểm, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng thường gặp, phòng chống lũ, ngăn ngừa sự cố đối với công trình hồ chứa, đập dâng, trạm bơm điện; áp dụng định mức, đơn giá trong sửa chữa công trình; lập quy trình vận hành công trình; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phảm, dịch vụ công ích thủy lợi và các nguồn thu từ sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác…

Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp cho các đại biểu nắm bắt các quy định hiện hành về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; trang bị thêm những kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành công trình tại cơ sở, đảm bảo công trình an toàn, đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất./.

 

Bài, ảnh: Ban quản lý khai thác Công trình thủy lợi

Tin cùng chuyên mục