Sửa chữa các công trình thủy lợi: Ưu tiên các công trình cấp bách

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 470 công trình thủy lợi bị hư hỏng do tác động của thời tiết cũng như quá trình khai thác sử dụng quá lâu. Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp, việc ưu tiên các công trình cấp bách để sửa chữa, nâng cấp được đặt lên hàng đầu.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...