,

Thủy sản

Phát triển thủy sản tại huyện Na Hang

Huyện Na Hang với điều kiện tự nhiên sẵn có, địa phương đã phát triển mạnh thủy sản, đặc biệt là chăn nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế của huyện.
Video không hợp lệ

Với hơn 1.000 lồng cá và trên 100 hộ tham gia nuôi, hàng chục năm qua chăn nuôi cá lồng là nghề mang lại nguồn thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân tại huyện Na Hang.

Nghề nuôi cá lồng phát triển mạnh nhất tại các xã Sơn Phú, Yên Hoa, Đà Vị và thị trấn Na Hang.

Nhiều loài cá đặc sản được người dân nuôi như cá lăng, cá chiên, cá bỗng… mang lại nguồn lợi kinh tế lớn.

Hiện nay, nhu cầu thị trường và giá thủy sản đang tăng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trên địa bàn huyện Na Hang nỗ lực duy trì, phát triển nuôi cá lồng, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, huyện luôn chú trọng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị kinh tế cao.

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường liên kết, tìm hướng đi cho sản phẩm.

Cùng với đó, việc quan tâm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được huyện quan tâm để phát triển bền vững.

Trong năm 2022, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của huyện Na Hang hơn 1.500 tấn, đạt trên 100% kế hoạch. Qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển./.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục