,

Thủy sản

Thông báo Lịch mùa vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Nhằm giúp các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt, theo dõi tình hình thời tiết để tổ chức sản xuất, nuôi trồng thủy sản đảm bảo thời vụ, đạt hiệu quả cao trong nuôi trồng thủy sản. Chi cục Thủy sản thông báo lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, như sau:

Chi cục Thủy sản Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục