Tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho vụ Xuân năm 2022

Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết bất thường như hiện nay, ngày 30/12/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 2645/SNN-TL đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi cần theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến thời tiết để có kế hoạch chỉ đạo cấp nước hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho vụ Xuân năm 2022. Tập trung vào các giải pháp chủ yếu:

Đưa cá lăng ra “biển” lớn

Tuyên Quang - vùng đất sơn thủy hữu tình từng nức tiếng với các loài cá tiến vua như dầm xanh, anh vũ, cá chiên, cá quất, cá bỗng. Giờ đây, cũng ...