,

Thủy sản

Tuyên Quang phát triển nuôi trồng thủy sản

Với hơn 12.000 ha mặt nước và gần 25.000 cơ sở chăn nuôi thủy sản, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nuôi thủy sản, có chính sách khuyến khích phát ...

Phát triển thủy sản tại huyện Na Hang

Huyện Na Hang với điều kiện tự nhiên sẵn có, địa phương đã phát triển mạnh thủy sản, đặc biệt là chăn nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sinh thái Na ...