Kết nối tiêu thụ thủy sản

Với lợi thế về diện tích mặt nước, nguồn nước sạch… đã giúp ngành thủy sản phát triển nhanh và mạnh trong những năm gần đây. Diện tích nuôi trồng mở rộng, sản lượng thủy sản không ngừng tăng. Để hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản tiêu thụ sản phẩm, việc kết nối các đơn vị tiêu thụ đang được ngành chức năng đặc biệt quan tâm, không để sản phẩm rơi vào tình trạng không có đầu ra hay bị tư thương ép giá.

Nuôi cá rô phi bằng công nghệ Biofloc

Nuôi cá rô phi bằng công nghệ Biofloc không những thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cá nuôi với năng suất cao, hiệu quả sử dụng thức ăn được cải thiện, ...

Nuôi cá dầm xanh

Cá dầm xanh hay còn gọi là cá bỗng chỉ sống được ở môi trường nước sạch, có dòng chảy.