,

Thủy sản

Cung ứng nguồn con giống chất lượng

Để nâng cao giá trị ngành chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang chú trọng đảm bảo nguồn cung, chất lượng con giống, đáp ứng ...

Phát huy lợi thế nuôi cá lồng trên sông

Tận dụng điều kiện tự nhiên với nhiều con sông chảy qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, mở ra cơ hội ...