,

Tin sản xuất

Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang

Diễn biến và dự báo mưa: Trong 2 giờ qua (từ 4h-6h/01/10), trên khu vực tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang đãcó mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: Châu Quế Thượng (Yên Bái) 55mm, Dương Quỳ (Lào Cai) 37mm, Linh Hồ (Hà Giang) 32mm...

Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang sẽ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang đặc biệt tại các huyện: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: - Tỉnh Lào Cai: Bảo Yên, Văn Bàn. - Tỉnh Yên Bái: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên. - Tỉnh Hà Giang: Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê, Bắc Quang. - Tỉnh Tuyên Quang: Lâm Bình, Na Hang. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: - Tỉnh Lào Cai: Bảo Thắng, Bắc Hà. - Tỉnh Yên Bái: Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải. - Tỉnh Hà Giang: Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh. - Tỉnh Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp1.

Tin phát lúc: 06h10 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Tin cùng chuyên mục