,

Tin sản xuất

Huyện Lâm Bình trồng rừng 'về đích' sớm

Tính đến hết tháng 6, toàn huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã trồng mới được 76.5 ha rừng, vượt 102% so với kế hoạch giao. Đây cũng là năm thứ 5 liên ...