,

Tin sản xuất

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2023

Vụ trồng rừng năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng trên 10.000 ha. Thời điểm này, các đơn vị, địa phương đã chủ động, nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Tuyên Quang phát triển nuôi trồng thủy sản

Với hơn 12.000 ha mặt nước và gần 25.000 cơ sở chăn nuôi thủy sản, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nuôi thủy sản, có chính sách khuyến khích phát ...

Cây làm giàu trên đồng đất Yên Nguyên

Trồng 01 ha ớt Hiểm Lai Fusa (ớt chỉ thiên) sau 4-5 tháng mang về lợi nhuận trên 400 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác. Thực ...

Một ngày ở chốt bảo vệ rừng Mỏ Nước

Không sóng điện thoại, không điện, thiếu nước sinh hoạt, hiểm nguy luôn rình rập... là những vất vả, nhọc nhằn không sao đong đếm được của những cán ...