,

Tin sản xuất

Cây giống tốt cho rừng giá trị cao

Vụ trồng rừng năm 2023, tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch trồng hơn 10.000ha rừng. Đảm bảo rừng có chất lượng cao khâu lựa chọn giống luôn được đặc biệt ...

22 xã nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm

Kết quả quan trắc của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện có 22 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Trong đó, ...

Hiệu quả kinh tế cây bí đỏ ở xã Đức Ninh

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân đang là hướng đi hiệu quả của Hợp tác xã rau ...