Tạo điều kiện phát triển chăn nuôi động vật hoang dã

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã cắt giảm 16 thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã thuận tiện, đúng theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, những năm gần đây ở một số địa phương trong tỉnh xuất hiện những mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi động vật hoang dã, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bảo vệ cây trồng mùa mưa lũ

Các chuyên gia thời tiết nông nghiệp nhận định rằng, khả năng mùa mưa lũ sẽ đến muộn hơn, nguy cơ đe dọa đến giai đoạn quyết định của cây trồng vụ ...

Khống chế thành công bệnh viêm da nổi cục

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, ngành Nông nghiệp và các huyện, thành phố đã cơ bản khống chế, kiểm soát được dịch bệnh viêm da nổi cục trên ...