,

Trồng trọt

Phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững

Tuyên Quang có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cây ăn quả, tiêu biểu là cây cam sành, bưởi, thanh long, chuối, hồng, na… Để phát huy tiềm năng, phát triển cây ăn quả bền vững, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phát triển, mở rộng diện tích theo quy hoạch, hướng tới nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cây ăn quả, bảo đảm sự phát triển bền vững.

Kỳ vọng từ tín chỉ các bon rừng

Là địa phương có độ che phủ rừng nằm trong tốp đầu cả nước, Tuyên Quang có tiềm năng lớn để phát triển dịch vụ tín chỉ các bon rừng. Việc tham gia ...

Đưa sản phẩm chè ra thế giới

Hơn chục năm nay, mô hình liên kết sản xuất giữa Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm và các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đã nâng cao giá trị bền vững của ...

Hy vọng vực lại vùng mía xứ Tuyên

Vụ ép 2023-2024, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương tăng giá thu mua mía nguyên liệu lên 1,3 triệu đồng/tấn, mở ra hy vọng khôi phục diện tích mía ở ...