Phát triển nông nghiệp hữu cơ tương xứng với tiềm năng

Nông nghiệp hữu cơ là canh tác hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nhất là nguồn nước và đất chưa bị ô nhiễm bởi tác động của sản xuất vô cơ. Tuy nhiên, hiện nay diện tích canh tác hữu cơ còn rất khiêm tốn. Xác định nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, tỉnh đã và đang có nhiều giải pháp để gỡ rào cản, phát triển tương xứng với tiềm năng.

Kiểm soát sâu xanh gây hại rừng bồ đề

Ngày 17-9, Báo Tuyên Quang Online có bài phản ánh về tình trạng sâu xanh gây hại nặng trên rừng bồ đề của Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn. Ngay sau khi ...

Nông dân hào hứng với IPM

Dù mới triển khai, nhưng nhiều mô hình IPM ở tỉnh Tuyên Quang cho hiệu quả tích cực, được nông dân hào hứng đón nhận.

Bảo vệ cây trồng mùa mưa lũ

Các chuyên gia thời tiết nông nghiệp nhận định rằng, khả năng mùa mưa lũ sẽ đến muộn hơn, nguy cơ đe dọa đến giai đoạn quyết định của cây trồng vụ ...