,

Trồng trọt

Yên Sơn lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó

Lúa xuân đang bước vào giai đoạn chín rộ, với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch hết đến đó”, bà con nông dân ở khắp các địa phương trong huyện Yên Sơn đang tập trung nhân lực, huy động máy móc tiến hành thu hoạch, giải phóng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Năng suất ước tính đạt so với kế hoạch đề ra.

Nâng cao thu nhập từ mô hình trồng ổi

Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Nguyễn Văn Thịnh, 61 tuổi, thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam (Sơn Dương) đã mạnh dạn ...

Nâng cao đời sống cho hội viên nông dân

Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào “nông dân thi ...