Vào vụ mới

Những ngày này đi trên khắp xứ đồng của tỉnh, đâu đâu cũng bắt gặp bà con nông dân tranh thủ ra đồng cày bừa, gieo cấy lúa hè thu đúng khung thời vụ. Nhờ cơ giới hóa trên đồng ruộng, vận dụng linh hoạt hình thức đổi công, chỉ sau mấy ngày, cả một cánh đồng rộng lớn phủ một màu xanh của lúa non.

Vụ lúa xuân thắng lớn

Thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 2.450 ha lúa xuân, đạt 12,9% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân ở khắp các địa phương đang ...